БЪДЕЩЕТО
е в предиктивната медицина!

За Genoma

Genoma е швейцарска компания, със седалище в град Женева. Ние сме водещата търговска структура в Европа, предлагаща медицински услуги в областта на генетичната диагностика.

Нашите прецизно разработени и надеждни продукти и услуги помагат на хората, като им дават ценна информация за тяхното здраве. Част от продуктите на Genoma са насочени специално към здравните нужди и очаквания на младите и/или бъдещите родители и техните бебета.

Информирайки Ви навреме за определени здравни рискове, било то за Вас или за Вашето дете, ние Ви даваме възможност да потърсите медицинска помощ достатъчно рано. Това е важна предпоставка за по-здравословен и по-добър живот, за Вас и за Вашето семейство!

Tranquility

Позволява на родителите
да бъдат подготвени!

Първият продукт на Genoma на българския пазар е Tranquility – пренатален тест за ранна диагностика на хромозомни аномалии в плода.

Той е неизнвазивен – всичко, което е необходимо, за да бъде направен, е капка майчина кръв. Феталната ДНК се намира в майчината кръв, от 5-та гестационна седмица нататък, а концентрацията й нараства през бременността и изчезва след раждането. От 10-та гестационна седмица нататък е достатъчна, за да гарантира високата чувствителност и специфичност на Tranquility.

За определяне броя на копията на хромозомите се използва Next Generation Sequencing (NGS) или "масово пралелно секвениране на ДНК", една от най-съвременните технологии за генетичен анализ. Данните от секвенирането се обработват чрез специален статистически алгоритъм.

След изолирането на ДНК от майчината кръв, специален алгоритъм изброява копията от съответните хромозоми, сравнява ги с "нормалния" брой и изчислява вероятността от наличие на анеуплоидия.

Вероятността от фалшиво-положителни и фалшиво-отрицателни резултати е изключително малка. Прецизността е от първостепенно значение. По този начин, при болшинството от направилите теста Tranquility ще бъде избегната амниоцентезата – неприятна и инвазивна процедура, свързана с риск от аборт.

Tranquility 52S

Позволява на родителите
да бъдат подготвени!

Tranquility 52S е олекотена версия на Tranquility. Тестът е сертифициран по CE-IVD* за тризомия 21 (Синдром на Даун), тризомия 18 (Синдром на Едуардс) и тризомия 13 (Синдром на Патау). Може да бъде извършен от 10 г.с. нататък (12-та при многоплодна бременност) и освен информация за налични тризомии дава и информация за пола на плода.

За да се направи тестът е необходимо да се вземе кръвна проба от майката. Пробата се изпраща в лабораториите ни в Женева, където се извършва прецизен анализ чрез секвениране на извлечения генетичен материал.

Резултатите са готови до 5-10 работни дни. От тях ще узнаете дали носите бебе с хромозомна аномалия. При отрицателен резултат, ще избегнете ненужната и рискована амниоцентеза, тъй като вероятността за фалшив резултат е под 0,1%.

Защо?

Tranquility позволява на родителите да бъдат подготвени!

Tranquility Ви позволява да избегнете инвазивната и неприятна амниоцентеза, като същевременно Ви предоставя информацията, от която се нуждаете, за да бъдете спокойни и подготвени за това, което Ви предстои.

Tranquility позволява ранното диагностициране на хромозомните аномалии, които водят до Синдром на Даун, Синдром на Патау и Синдром на Едуардс. Това дава възможност да се вземат ранни и важни медицински решения и е важно за физическия и психическия комфорт на бъдещите родители.

Tranquility улавя и редица аномалии на половите хромозоми. Свързаните с X и Y хромозомите аномалии представляват наличие или липса на някоя от тях. Най-често наблюдаваните абнормни комбинации са XXX, XYY, XXY (Синдром на Клайнфелтър) и монозомия X (Синдром на Търнър).

Tranquility улавя и микроделеции в хромозомите. Микроделециите представляват отпадане на малки сегменти от хромозомата, обхващащи няколко гена. Клиничните прояви включват различни функционални и поведенчески разстройства, като синдромите на ДиДжордж, Кри дю Ша и Прадер-Вили.

Каква е процедурата?

Заявете по интернет

Прибавете кит за теста Tranquility в кошницата, кликнете върху бутона за заявка и следвайте инструкциите.

Взимане на проба

В кита се съдържа всичко необходимо за взимането на кръвна проба. Следвайте указанията в приложените "Инструкции за употреба".

Безплатен транспорт

Разходите по изпращане на пробата до нашата лаборатория са покрити изцяло от Genoma. Следвайте указанията в приложените "Инструкции за изпращане".

Обработка и анализ

Пробата Ви ще бъде обработена и анализирана със средствата на най-съвременната технология, за да получите най-прецизните резултати, за най-кратко време.

Цени

Тестът Tranquility струва 780 евро.

В нея е включено изпращането на комплект за взимане на кръв, куриерските услуги в двете посоки,
анализът на информацията и изпращането ѝ обратно на клиента.

КУПИ

Тестът Tranquility 52S струва 450 евро.

В нея е включено изпращането на комплект за взимане на кръв, куриерските услуги в двете посоки,
анализът на информацията и изпращането ѝ обратно на клиента.

КУПИ

Често задавани въпроси

Какво е предимстовото на Tranquility по отношение на безопасността, спрямо традиционните скринингови методи?

Tranquility се извършва на базата на стандартна кръвна проба и е безопасен тест, без какъвто и да било риск за плода.

Какво е предимството на Tranquility по отношение на сложността на извършване, спрямо традиционните скринингови методи?

Кръвната проба може да бъде взета в което и да е лечебно заведение, лекарски кабинет или лаборатория, от 10-та г.с. нататък (от 12-та седмица при двуплодна бременност).

Как се отнася точността на Tranquility спрямо останалите тестове от същия тип (NIPT)?

Случаите на неуспех с Tranquility (т.нар. no call rate) са само < 0.09%. Това означава, че тестът е в състояние да даде резултат в > 99.9% от случаите. Това обезсмисля допълнителните тестове и посещенията при лекар, по същия повод.

Каква технология се използва при изследването с теста Tranquility?

Tranquility ползва най-съвременната технология, основаваща се на MPS (масово паралелно секвениране) и анализ на целия геном.

Мога ли да се доверя на Genoma?

Нашите вътрешни изисквания за качество отговарят и надвишават най-строгите международни стандарти в областта, поради което ще Ви предложим най-прецизните и най-бързите резултати.

Какво е предимството на Tranquility, по отношение на времето за получаване на резултат?

Резултатите се получават по-бързо, в сравнение с традиционния скрининг. Ще получите Вашия резултат в рамките на 5 до 7 работни дни, от получаване на пробата в нашата лаборатория (ако не се налага допълнителен анализ).

По-бърз ли е Tranquility, в сравнение с другите NIPT-тестове?

Tranquility дава най-бързите резултати. За тази цел, Genoma избра технологиите с най-висок капацитет.

Правени ли са проучвания с Tranquility?

Ефективността на теста Tranquility е доказана, в рамките на многоцентрови проучвания, проведени в реномирани медицински и академични институции. Резултатите от тези проучвания са публикувани в специализирани периодични издания с независима редакция.

Към кого да се обърна за допълнителна информация за Tranquility?

Експертите от нашия местен отдел за обслужване на клиенти са на Ваше разположение за повече информация, както за Tranquility, така и за останалите ни продукти.

Може ли тестът да определи пола на бъдещото ми дете?

Да, ако желаете тази информация също ще Ви бъде изпратена.

Мнения

Тестът е много добър, с 98% точност и е безопасен. Майката просто дава кръв и от там се извлича ДНК на бебето. Прибягнах до него именно заради шокиращ резултат на БХС. Алтернативата беше амниоцентеза, но там има 1% вероятност за летален изход за плода, което е 1 на 100 бебета. Не е евтин, но спестява ужасно притеснение.
Г. T.

Направих такъв тип тест, излезе ми резултат 1:10000, бебето се роди здраво, но по-важнто е, че изкарах спокойна бременност.
Направих го, защото бях на 38 години и бях решила да правя амниоцентеза, но за щастие ми попадна подобна реклама и се радвам, че неинвазивните тестове са достъпни вече
Е. А.

Аз наскоро си правих теста. Страхотни професионалисти са всички.
Д. У.

Направих този тест, тъй като бях в по-зряла възраст, за която е препоръчителен. Резултатите ми бяха в нормите. Не съжалявам за разходите за теста, той ми осигури по-спокойна бременност. Сега се радваме на чудесен малък юнак!
Д.К.

Наложи се да направя този тест, тъй като доктора, който следеше бремеността ми, имаше съмнения. Не се поколебахме да направим теста. Резултатът ми беше: 1:10000, което ми позволи да имам по-спокойна бременност. Слава на Бога, родих здраво момиченце. Благодарна съм на фирмата, която осигурява тестовете Tranquility.
Н. В.